Dokumenti o radu i poslovanju knjižnice

Pristup informacijama

Za prikaz dokumenata, kliknite na sliku.

Statut i pravilnici

Za prikaz dokumenata, kliknite na sliku.

Godišnji planovi i programi rada

Za prikaz dokumenata, kliknite na sliku.

Izvješća o radu i poslovanju

Za prikaz dokumenata, kliknite na sliku.

Financije i nabava

Za prikaz dokumenata, kliknite na sliku.

Strategija

Za prikaz dokumenata, kliknite na sliku.

ZAKONI I PRAVILNICI