RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - utorak
13:30 – 19:00
Srijeda - petak
9:30 – 15:00

ON-LINE KATALOGON-LINE katalogom knjige možete pretraživati po naslovu ili autoru


Razultati pretrage pokazuju dostupnost i raspoloživost knjiga u knjižnici


Kliknite na sliku i katalog će vam se otvoriti u novoj kartici


Rezervacija i produljenje knjiga preko kataloga NISU MOGUĆI


Za pristup svom korisničkom računu u knjižnici, javite se knjižničarki! Hvala!

KAKO SE SNALAZITI U KNJIŽNICI?

Digitalna knjižnica, baza poznatih osoba, digitaliziranih časopisa i kalendar godišnjica preuzeti su iz Metelwin knjižnice.

Digitalna knjižnica


Predstavljamo Vam Digitalnu knjižnicu!


Zamišljena je kao kompleksan kooperativni i otvoreni sustav stvaranja, objavljivanja, pretraživanja i korištenja svih vrsta digitalizirane i multimedijalne građe.

Ozbiljan, jer ekipa stručnjaka već dugo vremena ulaže puno truda znanja i resursa kako bi bio što bolji i sadržajniji.

Kompleksan, jer istovremeno integrira najveći OPAC na ovim prostorima s više od 950 knjižnica, preko 10.000.000 knjiga te gotovo 600.000 digitalnih i multimedijalnih dokumenata koji se mogu pretraživati odjednom.

Pretraživanje je Full Text, prema meta-podacima ili sve zajedno.

Kooperativan, jer svi korisnici sustava, pa i oni izvan njega mogu samostalno pripremati, digitalizirati i objavljivati svoje dokumente na izuzetno jednostavan način, bez potrebe za informatičkim znanjima i vještinama. 


Podržano je i više slikovnih preglednika kao što su interni MWiew, FlipPage i Silverlight. Sustav podržava WEB2 i nove IFLA preporuke.

Korisnici METEL win programa imaju i niz dodatnih mogućnosti:

 • besplatno je
 • automatske bibliografije
 • programsko prebacivanje glazbenih sadržaja s CD-a u vlastiti sustav s kontrolom dostupa
 • kompletna obrada s digitaliziranim naslovnicama, sadržajima i indeksima.
 • Formiranje vlastitih grupa
 • hemeroteka
 • viševrsne digitalne zbirke
 • zavičajne zbirke
 • direktno povezivanje s internetskim resursima (Google, Wikipedia, Youtube ...)

Zbirka
Croata insulanus

dr. Matije Berljaka

Prof. dr. sc.
Matija Berljak

Biografija:
Rođen je 23. 2. 1945. u Cirkovljanu, općina Prelog. Osmogodišnju školu je završio u Cirkovljanu i Prelogu 1959, a Nadbiskupsku gimnaziju u Zagrebu. Upisuje se na KBF gdje diplomira 1971. Godine 1967. i 1968. služio je vojni rok. Zaređen je za svećenika 1970, nakon toga je kapelan u Zagrebu. Od 1971. do 1977. studira u Rimu. Godine 1973. polaže magisterij iz kanonskoga prava na Fakultetu kanonskoga prava Papinskoga gregorijanskog sveučilišta. Od 1973. do 1975. godine upisuje i završava studij moralne teologije na Alfonzijani Papinskoga lateranskog sveučilišta. Godine 1977. polaže doktorat na FKP Papinskoga gregorijanskog sveučilišta te dobiva nagradu. Godine 1977. imenovan je ravnateljem sudske pisarne i promicateljem pravde na Nadbiskupskom ženidbenom sudu u Zagrebu, a 1981. i njegovim sucem i savjetnikom. Od 2000. vrši službu sudskoga vikara na Međubiskupijskom prizivnom sudu u Zagrebu, a od 2005. je sudac istoga suda. Na KBF-u predaje na diplomskom i poslijediplomskom studiju od 1978. godine. Asistentom na Katedri kanonskoga prava imenovan je 1978, a za privatnoga te sveučilišnog docenta izabran je 1984; izvanrednim profesorom postaje 1989; redovitim profesorom imenovan je 2000, a u tom trajnom zvanju je od 2005. Predavao je na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu od 1978. do 1980; kao gost profesor 1995. predavao je na poslijediplomskom, a 2002. u sklopu seminara na PF-u Sveučilišta u Zagrebu. Od 2000. predaje i na Katehetskome institutu KBF-a. Od 1985. pročelnik je Katedre kanonskoga prava. Službu prodekana je vršio u tri mandata.

Bibliografija:

Knjige: Il diritto naturale e il suo rapporto con la Divinita in Ugo Grozio, 213, Roma 1978; Novi crkveni zakonik- kodeks kanonskog prava Ivana Pavla II., Zagreb, 1983.; Kanonski oblik ženidbe, Zagreb 1999.; Sakramenti ozdravljenja, Zagreb 2004.; Kumovi svjedoci. Krst - potvrda - ženidba, Zagreb 2010.

Znanstveni radovi: Iter i glavne značajke novog Kodeksa kanonskog prava, u: BS, 54 (1984.) 2-3, 234-254.; Mons. prof. dr. Franjo Cvetan, u: BS, 57 (1987.) 1-2, 99-100.; Razrješenje ženidbe pavlovskom povlasticom, u: BS, 64 (1994.) 1-4, 346-353.; Dva pisma Marka Antuna de Dominisa u svezi njegova djela "De republica ecclesiastica", u: Croatica christiana periodica, 21 (1997.) 40, 1-12.; Zakonodavstvo o Vojnom ordinarijatu u Hravtskoj, u: BS, 69 (1999.), 519-533.; "Sapientia christiana" - Novo uređenje studija na crkvenim sveučilištima i fakultetima, u: BS, 49 (1979.) 4, 401-418.; Crkveno pravo i sakrament ženidbe, u: BS, 49 (1979.) 1-2, 143-151.; Nezakonita djeca ili nezakoniti roditelji?, u: BS, 49 (1979.) 1-2. 178-180.; Delegacija ili ovlaštenje za prisustvovanje ženidbi prema sadašnjem crkvenom pravu, u: BS, 50 (1980.) 4, 345-357.; Novi propisi za oprost od svećeničkog selibata, u: Nova et vetera, 1-2 (1982.), 243-254.; Novi crkveni Zakonik - Kodeks kanonskoga prava Ivana Pavla II. - Nastajanje - proglašenje - stupanje na snagu - sadržaj, u: BS, 53 (1982.) 2-3. 165-182.; Bolesničko pomazanje prema novom crkvenom Zakoniku, u: BS, 53 (1983.) 4, 298-303.; Sakramenat krštenja prema novom crkvenom Zakoniku, u: Kateheza, (1984.) 4, 39-48.; Mješovita ženidba prema novom crkvenom Zakoniku, u: Kateheza, (1983.) 1, 33-39.; Sakrament pokore ili pomirenja prema novom crkvenom Zakoniku, u: Obnovljeni život, 39 (1984.) 2, 155-169.;  Dr. Josip Pazman i "Bogoslovska smotra", u: BS, 70 (2000.) 3-4. 507-522.; Mons. dr. Josip Pazman, prvi rektor (1863-1925), u: Zbornik u prigodi stoljetnice Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima, Rim, 2001., 399-428.; Neslaganja Marka Antuna de Dominisa i Galiea Galileja o optici, plimi i oseci, u: Croatica christiana periodica, 26 (2003.) 51, 1-10.; Značenje Zagrebačke nadbiskupije-metropolije. Pravno-povijesni i pravno-bogoslovni pristup, u: Zbornik radova znanstvenog skupa '150. obljetnica uspostave Hrvatsko-slavonske crkvene pokrajine i uzdignuća Zagrebačke biskupije na stupanj nadbiskupije, Zagreb, 2004., 95-110.


Prijevodi, recenzije, uredništva: 

Stvarno kazalo, u: Zakonik kanonskoga prava, Zagreb 1988, 829–945; Usporedni popis kanona, u: Isto, 947–995; Stvarno kazalo, u: ZKP s izvorima, Zagreb 1996, 969–1084; Usporedni popis kanona, u: Isto, 1085–1162; Usporedni popis kanona (sa S. Kosom), u: Zakonik kanona istočnih Crkava s izvorima, Zagreb 1996, 1149–1197; voditelj projekta objavljivanja Pazmanova i Hermonova prijevoda Zakonika kanonskog prava 1917.; Način postupanja u ispitivanju i rješavanju molbi koje se odnose na oprost od celibata, u: Nova et vetera, Sarajevo, 32 (1982.) 1-2, 334-337.

Publikacije ZeeK-a

Top liste se generiraju pomoću knjižničnog programa MetelWin, te prikazuju NAJPOSUĐIVANIJE knjige u određenom razdoblju u knjižnici.

BELETRISTIKA

 1. Jezik cvijeća
 2. Tajna ljetne noći
 3. Vrag plavih očiju
 4. Deset stvari koje volim kod tebe
 5. Robinja
 6. Žena u kavezu
 7. 50 nijansi sive
 8. 50 nijansi slobodniji
 9. Preokret
 10. Snobovi

PUBLICISTIKA

 1. Kleopatra
 2. Stube prema nebu
 3. Anđeli u mojoj kosi
 4. Bilje za zdravlje
 5. Povratak nade

BOOK TRAILER GUMB